Typowe oświadczenie o autorskości pracy magisterskiej

Kradzież dóbr intelektualnych stanowi pogwałcenie prawa autorskiego. Przybiera różnorodną formę i dotyczy własności intelektualnej w różnych dziedzinach. Najczęstszym łupem padają książki, obrazy, grafika, filmy, fotografa, płyty i programy komputerowe. Przywłaszczanie sobie cudzej własności, również twórczej jest karane z zakresu prawa autorskiego.

Naruszenia te zdarzają się również studentom, piszącym pracę magisterską. Przez zastosowanie pewnych fragmentów lub całości tekstu innego autora i potraktowaniem ich za własne treści student dopuszcza się napisania plagiatu, co jest niedopuszczalne i karane dyscyplinarnie na uczelni.

Aby uniknąć takich sytuacji i wątpliwości, czy praca magisterska jest samodzielna i pod tym kątem należy ją oceniać, władze uczelni wymagają zamieszczania w pracy specjalnego oświadczenia studenta o autorskości własnej pracy, a zarazem samodzielności i nienaruszaniu praw autorskich i interesów innych osób.

Stanowi ono formalność, ale też nieodzowny element pracy magisterskiej, bez którego jest ona niekompletna. Dla uczelni oświadczenie jest zabezpieczeniem w przypadku naruszenia prawa autorskiego przez studenta, również w postaci plagiatu ukrytego. Autor wówczas stosuje metodę modyfikowania tekstu źródłowego lub czasami odwzorowuje pomysł czy ideę innego autora.