Ustawianie układu tekstu w kolumnach w pracach magisterskich.

W zależności od preferencji studenta, za pomocą programu Word i wybranych narzędzi można zmienić układ tekstu w pracy magisterskiej, dzieląc tekst na jedną, dwie, lub trzy kolumny, które możemy umieścić z lewej lub prawej strony dokumentu. Aby dokonać podziału tekstu na ilość preferowanych kolumn w pracy dyplomowej, trzeba najpierw wejść w zakładkę - Układ strony, a następnie w Ustawienia strony i Kolumny.

Łatwy uzyskania podgląd karty

Kolumny możemy umieścić od danego miejsca na stronie, lub do danego miejsca w pracy dyplomowej. Szerokość kolumn, i ich liczbę można ustawić w opcjach - Więcej kolumn. Tam też dostępny jest podgląd kartki, a także funkcja zastosuj od:

Bestsellerów, twórców, utworów

Praca magisterska dzielona na kolumny preferowana jest przede wszystkim w momencie, kiedy chcemy utworzyć na końcu Spis lub indeks np. publikacji, autorów, utworów, czy poruszanych zagadnień. Indeks oraz spis umieszczany jest zazwyczaj na końcu publikacji.

W pracach magisterskich kolumny są również wstawiane w momencie, kiedy student chce w pracy umieścić analizę pewnego zagadnienia. Dla porównania różnych poglądów stosuje podział tekstu na kilka kolumn.

Nierzadko kolumny możliwość

Dlatego też pisząc prace magisterskie, czy nawet licencjackie, albo inżynierskie, warto jest znać możliwości Worda. W tym również tworzenie kolumn tekstu w dokumencie. Czasami w kolumny mogą być również wstawiane dla porównania zdjęcia z wyników badań, jak również ilustracje. Dokument w takim momencie może być podzielony na dwie równej szerokości i długości kolumny, umieszczone np. pośrodku strony, gdzie wyżej, i poniżej może być dodatkowo umieszczony tekst, który jest zamieszczony przez wykonawcę pracy od marginesu do marginesu.