Praca magisterska a promotor

Ostatni rok studio jest szczególnym okresem, który wiąże się nie tylko ze wstępną radością nadchodzącego końca nauki, ale również z wyborem promotora, który ma duży wpływ na to, jak w ostateczności będzie wyglądała praca magisterska.

Podczas kilku lat nauki i uczęszczania na wykłady, a także zaliczenia można wybrać sobie potencjalnie najlepszego dla siebie wykładowcę, który poprowadzi pisanie w taki sposób, ażeby praca magisterska była rzetelnym odzwierciedleniem możliwości i wiedzy studenta.

Wydawać by się mogło, że praca magisterska jest tylko jedną z wielu prac pisemnych, jakie oddaje się podczas całego procesu nauczania na uczelniach wyższych. Praktycznie rzecz biorąc jest to ogólny sprawdzian umiejętności i stanu wiedzy studenta.

Pamiętać należy o tym, że promotor ma za zadanie pomóc, jednak praca magisterska ma być w całości stworzona przez autora, czyli studenta. Jeśli od promotora oczekuje się tego, że będzie on współtwórcą, można z góry powiedzieć, że nadzieje te okażą się płonne.