Reklamacja może dotyczyć również usługi przewozu samolotem

Rodziny przebywającej granicą

Progres cywilizacyjny, wstąpienie do UE, otwarcie granic, wzrost gospodarczy a ponadto wzrost zamożności Mieszkańców Polski tym wywoływane sprawiły, iż bardziej intensywnie decydujemy się podróżować samolotem, np. do rodziny przebywającej za granicą albo na wakacje.

Razem torbą neseserem przepadły ubrania

Zaś może nas ujrzeć przykra sprawa, tj. zagubienie bądź zniszczenie przez przewoźnika naszego bagażu. Wraz z torbą bądź neseserem przepadły nasze ubrania, rzeczy osobiste, biżuteria, pamiątki, osprzęt elektroniczny (choćby aparat bądź kamera, które zabraliśmy, ażeby uwiecznić to, co doświadczyliśmy na długo wyczekiwanym urlopie za granicą).

Które w zaistniałych okolicznościach uczynić? Do jakiej osoby się zwrócić? Pewnym wyjściem jest reklamacja, zatem złożenie zażalenia z jakości usług świadczonych poprzez operatora, zaskarżenie faktu, że wykonawca czynności nie wywiązał się z umowy (zgubił albo zniszczył bagaż pasażera).

Sprawę reguluje Konwencja montrealska z 28 maja 1999 roku (można ją znaleźć pod oficjalną nazwą: Konwencja o ujednoliceniu niektórych zasad dotyczących międzynarodowego przewozu

lotniczego).

Wedle tegoż dokumentu mamy możliwość wystąpić do przewoźnika z żądaniem wypłacenia odszkodowania do zakresu 1200 euro. Co trzeba zrobić, by otrzymać te pieniądze?

Jednakże napiszemy pismo, jesteśmy

Z pewnością obowiązkowa jest reklamacja. Nim jednak napiszemy pismo, jesteśmy obowiązani zgłosić fakt zagubienia czy również uszkodzenia bagażu przedstawicielowi operatora - w porcie przylotu, przed opuszczeniem strefy odbioru bagażu jak również kontroli celnej.

Następnie wypełniamy formularz pir (ang

Przedstawiamy kupon nadania feralnej przesyłki, protokół, bilet, a dodatkowo odcinek karty pokładowej. Następnie wypełniamy formularz PIR (ang. Property Irregularity Report), który stanowi podstawę reklamacji.