Plagiat - definicja a prace magisterskie

Plagiat to wykorzystanie czyjejść pracy, albo fragmentu tej pracy do własnych celów - najczęściej do napisania pracy takiej samej i podpisania jej własnym imieniem i nazwiskiem. Jest to bardzo negatywne zjawisko i powinno być piętnowane. Istnieją systemy antyplagiatowe, które chronią przed tego typu nadużyciami, ale należy pamiętać, że nie zawsze są skuteczne.

Plagiat może być jawny albo ukryty. W przypadku plagiatu jawnego, praca magisterska przepisana jest praktycznie całkowicie, słowo w słowo. Może to być cała praca, albo tylko fragment - zależy. Wszystko jednak wskazuje na to, że autor pracy wzorował się dosadnie na czyjejś innej pracy, a jest to niedopuszczalne. Trzeba o tym pamiętać, kiedy piszemy swoją własną pracę.

Dobra praca magisterska nie powinna być plagiatem, a wręcz przeciwnie - powinna być tworem całkowicie autorskim i oryginalnym. Tylko wtedy będzie mogła skutecznie służyć swojemu naukowemu celowi. Najczęściej plagiatu dopuszczają się osoby, które nie chcą, albo nie umieją, napisać własnej pracy. Jest to negatywne zjawisko i powinno być tępione.

W przypadku plagiatu należy pamiętać, że nie tylko jawne używanie fragmentów albo całej pracy jest szkodliwe - trzeba również mieć na uwadze fakt, że wykorzystywanie cudzej pracy niedosłownie także może być złe. Wtedy jest to plagiat ukryty - praca magisterska opiera się na innej pracy, ale jest przepisana innymi słowami i automatyczne wskazanie plagiatu jest bardzo trudne.