Praca magisterska i jej formalizm a rodzaje wypunktowań

Czasami zdarza się, że w pracy magisterskiej stosujemy zabieg stylistyczny polegający na wymienieniu. Wymieniamy np. części składowe czegoś, poszczególne elementy całości czy przykłady jakiegoś zjawiska. Najlepiej w takim przypadku wyróżnić w jakiś sposób to, co chcemy wymienić - używając jednego z wypunktowań oferowanych przez program Word.

To, jaki styl wypunktowania wybrać, zależy od tego, co wymieniamy i jaką funkcję ma spełniać to wymienienie w naszej pracy magisterskiej. Jeśli wymieniamy wszystkie elementy z jakiegoś zamkniętego zbioru, warto jest użyć wypunktowania cyfrowego (1, 2, 3). Jeżeli natomiast wymieniamy tylko kilka przykładów, wówczas lepiej jest wybrać inny styl wypunktowania, który nie sugeruje, że wyczerpaliśmy temat.

Jak zastosować wypunktowanie? Trzeba zacząć od wypisania elementów, które chcemy wypunktować. Trzeba pamiętać, że każdy z tych elementów powinien znajdować się w osobnej linijce. Kiedy już wypiszemy wszystkie, zaznaczamy całość tekstu, który chcemy wypunktować i w sekcji "Akapit" w "Narzędziach głównych" wybieramy "Punktory" lub "Numerowanie". Wybieramy interesujący nas format i cieszymy się efektem.

Stosowanie punktorów nie jest oczywiście zabronione, ale w przypadku gdy formatowanym tekstem jest praca magisterska, warto postawić na bardziej klasyczne znaki. Polecane jest wypunktowanie od pauz lub kropek, ewentualnie "ptaszków". Wymyślne punktory mogą wprowadzić chaos i źle wpłynąć na wygląd pracy magisterskiej.